21 juni Internationale Yogadag

Internationale Yogadag

Op 21 juni is het Internationale Yogadag en presenteert Yoga Magazine haar driejaarlijkse onderzoek naar de stand van yoga in Nederland. Conclusie: yoga blijft groeien. De nieuwkomers zijn sportiever en minder spiritueel.

Highlights uit het onderzoek:

Meer Nederlanders zijn yoga gaan doen. 13% procent van de Nederlandse vrouwen beoefent op dit moment yoga. Dat is twee keer zoveel als drie jaar geleden.

Het aantal volwassenen dat het afgelopen halfjaar aan yoga heeft gedaan, is 12%. Dat zijn 1,6 miljoen Nederlanders!

Van de mannen doet 4% op dit moment aan yoga.

40% van de vrouwen en 15% van de mannen heeft ooit in haar of zijn leven aan yoga gedaan.

De nieuwkomers zijn sportiever: 33% van de yogi’s doet (power)yoga in de sportschool. In 2016 was dit nog 16%.

De nieuwkomers zijn minder spiritueel: 88% van de mensen die het afgelopen halfjaar aan yoga hebben gedaan, vindt dat yoga een fysieke activiteit is om een soepeler lijf te krijgen – tegenover 75% drie jaar geleden. 32% vindt dat yoga een onderdeel vormt van een spiritueel leven, tegenover 42% drie jaar geleden.

Ook de beeldvorming over yoga is aan het verschuiven richting meer fysiek en minder spiritueel: 52% van de Nederlanders ziet yoga als spiritueel, tegenover 57% drie jaar geleden. Meer mensen denken dat yoga voor lenige mensen is: 31% (tegenover 25% in 2016).

Mensen die aan yoga doen, zijn gezonder dan mensen die niet aan yoga doen: 73% van de yogi’s zegt een goede conditie te hebben, tegenover 57% van de rest van de Nederlanders. Ook zeggen ze een gezondere levensstijl te hebben.

Wie is de Nederlandse yogi? 1,6 miljoen Nederlanders doen aan yoga 74% is vrouw 26% is man

Mensen die nooit aan yoga hebben gedaan zeggen:

  • Yoga is niets voor mij 33%
  • Yoga is te zweverig 30%
  • Ik doe andere sporten 23%
  • Ik ben niet lenig genoeg 16%


En verder: 

  • Yogi’s hebben vaker geitenwollen sokken (23%) dan de gemiddelde Nederlander (9%)
  • 12% van de yogabeoefenaars neemt weleens een yogaselfie
  • 33% van de Nederlanders heeft thuis een beeld of afbeelding van Boeddha

Verschillen tussen beoefenaars en niet-beoefenaars: 

Verschil beoefenaars en niet-beoefenaars
Image

Verantwoording

Dit onderzoek is een representatieve steekproef onder 512 Nederlanders van 18 jaar en ouder, uitgevoerd door bureau Team Vier B.V. in opdracht van Yoga Magazine. Bekijk de resultaten ook hier:https://www.yogaonline.nl/onderzoek

No Comments

Leave a Comment